Manglende skolegang

Den 23. august 2011 presenterte NRK tekst-TV en notis som fortjener å bli gjengitt i et mindre flyktig medium enn tekst-TV:

“Mange barnevernsbarn uten skolegang
42 prosent av barn som bor på barnevernsinstitusjon går ikke på skole hver dag og får ikke den skolegangen de har krav på.

Det viser en undersøkelse som Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utført.

1 av 4 barn som bor på institusjon går ikke på skole i det hele tatt.

Mange av dem er under 16 år og har lovmessig rett til å gå på skole.”

Et tidligere nyhetsoppslag i Adressavisa presenterer ekstreme tall fra Sør-Trøndelag.