Kristensen, Remen og Surlien

denne forliksklagen avkles blant annet en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett. Dommere i saken for lagmannsretten var Svein Kristensen, Hedda Remen og Rakel Surlien. Lagmannsrettens kjennelse finner man som bilag 10 til forliksklagen.

10.10.14