Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget, som også er mangeårig advokat (praktiserte som strafferettsadvokat med eget firma 1992 – 2002, mterett for Høyesterett fra 2002), var leder for Stortingets justiskomité i perioden 2001 – 2005. I 2004 sendte Erik Strand et åpent brev til Stortingets justiskomité. Storberget bekreftet i en e-post å ha mottatt og lest det åpne brevet. I likhet med andre politikere har Storberget ikke tatt opp forholdene Fampo dokumenterer. I stedet har han som regjeringsmedlem vært med på å fremme ytterligere rettsstatsfiendtlig lovgivning (den nye barnevernloven) for Stortinget.