Jon Karlsrud

I forbindelse med “Bygdepost-saken” (se Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge, side 15) avgav byrettsdommer Hagelund og byrettsjustitiarius Jon Karlsrud uttalelser til Drammens Tidende 25.04.01. Her fremstilte Karlsrud det som om grunnlaget for en habilitetsinnsigelse mot byrettsdommeren var noe annet enn det vitterlig var.

Dag Hiåsen rettet så en telefonhenvendelse til Karlsrud (tapet), og etter gjentatte spørsmål fra Hiåsens side angående de avgitte uttalelser, presterte byrettsjustitiariusen å si, at dersom han hadde begått falsk fremstilling, “så beklager jeg nå det”.