Jan Borgen

Jan Borgen var i mere enn seks og et halvt år leder for Transparency International i Norge, en organisasjon som hevder at den arbeider mot korrupsjon. I følge denne organisasjonen er Norge blant verdens minst korrupte land.