Herdis Garmann Eriksen

Herdis Garmann Eriksen var advokat for Bygdeposten AS i saken som gjaldt oppsigelsen av redaktør Irene Mjøseng (se Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge, hvor Dag Hiåsen bl.a. tar for seg Garmann Eriksens juristgjerning). Garmann Eriksen skrev 12. februar 2001 et tilsvar til Drammen byrett angående Mjøsengs søksmål, med begjæring om at Mjøseng måtte fratre stillingen som ansvarlig redaktør under saken.

I tilsvaret, som utgjør vedlegg 10 i papirutgaven av Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge, skriver Garmann Eriksen: “Saksøkers nære forhold til Hiåsen gjør henne klart uegnet til i avissammenheng å befatte seg med Hiåsen og hans ideologiske korstog mot det etablerte Norge”. Her lanserer Garmann Eriksen fantasifosteret “Hiåsens ideologiske korstog mot det etablerte Norge”. Hiåsen har som leder av Fampo aldri blandet noen ideologi inn i arbeidet mot korrupsjon og menneskerettsbrudd – ei heller er det fra Hiåsens side fremstillet som om alle som måtte tilhøre enheten “det etablerte Norge” skulle være en slags kjeltring som må bekjempes. Man kan også legge merke til følgende beskrivelse: “Saksøker har fra forsommeren 2000 vært under sterk påvirkning av sin fullmektig, noe som førte til at hun skrev flere reportasjer og ledere om ham og hans likesinnede“. (vår uthevning)