Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde har uttalt at en podcast om Baneheia-saken burde vært skrinlagt når man ikke fikk alle aktørene i tale. Rohdes synspunkt kommenteres i dette innlegget.

Det kan gjengis fra Bjørn Olav Jahrs bok “Prosessen mot Viggo Kristiansen”, s. 369:

“Men motstanden mot podcatsen er stor. Også internt i TV2. Ekspert fra Åsted Norge og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde uttaler til Klassekampen 5. desember 2019 at podcasten aldri burde vært kringkastet, blant annet fordi påtale, politi og pårørende ikke ønsker å delta.”

Man kan jo reflektere litt over konsekvensene av et slikt standpunkt. Uansett hvor godt en sak skulle være dokumentert, skal den ene parts manglende interesse av å delta, medføre at man ikke skal lage en podcast eller dokumentar om saken. I så fall kan mye dokumentasjon som er verdifull for flere enn de impliserte, gå tapt. Er det det Hanne Kristin Rohde ønsker?

Erik Strand 11. november 2021