Geir Kjell Andersland

Tidligere advokat Geir Kjell Andersland har lang fartstid som direktør for den statlige Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) på Vestlandet, før han nå i 2010 har gått over til å bli en av lederne i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Andersland har prestert å uttale følgende: “Det er nok helt andre områder i samfunnet i dag hvor pressens kritiske funksjon er mer påkrevd enn i barnevernet.” Les mere om Anderslands uttalelser her.