Et par innlegg på Kystpartiets Facebook-side

Erik Strand, 15. oktober 2020

Fampo er som organisasjon partipolitisk nøytral. Dersom noen tar opp korrupsjon eller ikke-rettsstatlige forhold i Norge på en ryddig måte, omtaler vi det gjerne. Akkurat i denne sammenhengen vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg har to roller, da jeg har vært involvert i å publisere det som jeg omtaler her. I går, 14. oktober, publiserte Kystpartiet denne posten på sin Facebook-side:

“Kystpartiet i Viken avholdt i går nominasjonsmøte hvor det ble nominert stortingsvalgliste for Buskerud. I Buskerud har Kystpartiet fått en annenkandidat som har vist et stort engasjement mot korrupsjon og myndighetsmisbruk i Norge.

Dag Hiåsen fra Sigdal i Buskerud har blant annet skrevet rapporten «Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge», som kan leses på https://fampoinfo.files.wordpress.com/…/02/ytringsfriheten.… Rapporten handler blant annet om saksforholdet rundt oppsigelsen av ansvarlig redaktør i Bygdeposten, en lokalavis i Midtre Buskerud. Bygdeposten publiserte i år 2000 en rekke artikler om korrupsjon og maktmisbruk i Norge, samtidig som lokalradioen Radio Modum sendte serien «Det skjulte Norge». Høsten 2000 ble imidlertid redaktøren oppsagt, og i rapporten tar Hiåsen for seg rettssaken som fulgte.

Rapporten omtaler også en noe spesiell debatt som oppstod på partiet Venstres debattforum Talerstolen noen år senere. I denne debatten gikk Venstres daværende organisasjonssjef – og varaordfører i Sigdal – ut med brask og bram og erklærte at den oppsagte lokalavisredaktøren hadde latt seg hjernevaske (sic) av Dag Hiåsen. En annen som ifølge varaordføreren hadde latt seg hjernevaske av Hiåsen, er Erik Strand, som senere er blitt sentralt tillitsvalgt i Kystpartiet.

Dag Hiåsen hadde også et nært samarbeide med fiskeren og fiskefuskavsløreren Kåre Torvholm fra Sunnmøre. Kåre Torvholms arbeide kan man lese om i boken «Fragler finst dei» av tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes. Boken kan leses på https://fampoinfo.files.wordpress.com/2020/02/fragler.pdf

Den 3. august i år publiserte Kystpartiet følgende innlegg på sin Facebook-side:

“”En skulle aldri ha sine beste bukser på, når en er ute og strider for frihet og sannhet.”

Mange som til ulike tider har varslet om kritikkverdige forhold, har fått erfare at dr. Stockmann hadde rett i sine ord om hva varslere kan oppleve. Derfor er det også nødvendig at noen tar det opp dersom mennesker som har varslet om alvorlige forhold, utsettes for rettsstridige handlinger.

Erik Strand, som blant annet er Kystpartiets førstekandidat i Oslo, har nylig skrevet en sak om nettopp hvordan noen som har stått på for å avsløre urett, blir møtt med rettsstridige handlinger. Det kan leses her: https://fampo.info/et-arrangement-og-en-av-dets-aktorer/