Erling Grimstad

Stortinget nedsatte i 2000 Smith-kommisjonen, ledet av jusprofessor Eivind Smith for “å foreta en bred gjennomgang av planleggingen og utbyggingen av den nye hovedflyplassen”. Foruten Smith bestod kommisjonen av Erling Grimstad, Kristin Holth Skatvedt, Aanund Hylland og Unni Steinsmo.

I Knut Lindhs bok Hvem drepte Jan Wiborg? tar forfatteren et oppgjør med Smith-kommisjonen som leseren anbefales å lese.

Opprettet 13.09.14