Elling Borgersruds angrep på Steigan.no

Erik Strand, 08. august 2020

Elling Borgersrud er kjent fra rap-gruppen Gatas parlament og var i flere år aktiv i Rød Ungdom. Blant annet har han vært redaktør for bladet Rebell og sittet i sentralstyret. I 2009 stod han på 21. plass på Rødts stortingsvalgliste i Oslo.

Ny lig har han kommet med et angrep på nettstedet Steigan.no. Elling Borgersruds synspunkter og Pål Steigans tilsvar kan leses via de to lenkene under.

Elling Borgersruds kritikk av Steigan.no

Pål Steigans tilsvar

Her vil jeg komme med egne kommentarer til noe av det Elling Borgersrud skriver. Mye av uenigheten mellom Borgersrud og Steigan velger jeg ikke å kommentere på fampo.info, da det berører politiske og ideologiske spørsmål som Fampo ikke skal ta stilling til.

Steigan.no er et nettsted som har bidratt med mye viktig informasjon om det norske samfunnet, innformasjon som man ikke nødvendigvis finner så lett andre steder – selv om andre nettsteder som for eksempel Derimot.no gir betydelige bidrag. Krigen i Syria skulle være et stikkord å starte med. Det gjelder også en del velbegrunnet mediekritikk. Steigan.no har vært blant bidragsyterne til at vi lett kan se hva organisasjonen Faktisk.no er for noe. Denne artikkelen er et annet eksempel på betimelig mediekritikk.

Nå er det selvfølgelig legitimt å være uenig med Steigan og komme med sterk kritikk. Kritikken bør helst være saklig, især hvis man konkluderer med at Steigan er en person som bør “kastes ut av det gode selskap” (hva det nå enn skulle innebære rent konkret). Angående konklusjonen om at Steigan bør “kastes ut av det gode selskap”, kan jeg gjengi følgende fra Borgesruds innlegg:

“Da kan står vi foran to mulige valg: 

– Vi kan velge å ignorere det; han har gjort mye bra i gamle dager! Og han er jo hyggelig! Og det ville medføre ubehag å konfrontere den tidligere helten. Han kan bli såret. Det er jo ikke hyggelig!

– Vi kan også velge å ta affære og kaste Steigan ut av det gode selskap. Når han faktisk slåss for den andre sida, virker det urimelig at han samtidig kan søke ly og styrke hos oss! 

Jeg anbefaler det sistnevnte!”

La oss derfor se på noen av argumentene Borgersrud tar i bruk. Allerede i overskriften kommer den sentrale påstanden. “Steigan.no er blitt en rasistisk blogg (…)”. Rasisme finnes i overflod. Det gjør også tvilsomme beskyldninger om rasisme. Leseren kan lese både Borgersruds innlegg og Steigans tilsvar og se om leseren er enig i at det dreier seg om noe som kan kalles rasisme.

Ett sitat bra Borgersruds artikkel kan eksemplifisere saklighetsnivået. Borgersrud skriver:

“Hvis man skal være formalistisk, så kunne jeg kanskje ha sagt «Steigan driver med rasistisk propaganda», i stedet for «du er rasist». Det politiske innholdet i dette er imidlertid identisk! Jeg har valgt å holde meg til det, fordi jeg mener det beskriver det politiske problemet relativt presist. På et tidspunkt har jeg også sagt “rasismen er det sentrale elementet i Steigans forestillingsverden”, og det er nok ikke like riktig. Rasismen preger definitivt helt sentrale elementer (foreksempel opphengtheten i finanseliten, hvor marxismen bryr seg om borgerskapet? Er det informert av antijødiske konspirasjonsteorier? Jeg er ikke politiker, jeg gir ikke svarene, jeg bare stiller spørsmålene) og jeg mener det er grunnlag for å si at rasismen er det faktisk viktigste budskapet i steigan.no. Det gir meg imidlertid ingen rett til å påstå hva som preger Steigans forestillingsverden. Jeg tar sjølkritikk på den påstanden.”

Javel? Det å være opphengt av finanseliten er preget av rasisme? Det er en kjent sak at det finnes antisemitter som er meget opptatt av finanseliten. Men det å bruke at noen er opptatt av finanseliten, som et argument for at det de skriver, er preget av rasisme, er et ganske drøyt resonnement.