Eirik Stolt Nielsen

I brev til riksadvokaten med krav om uttale mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende tar Fampos leder for seg bl.a. statsadvokat Eirik Stolt Nielsens prestasjoner i forbindelse med anke over domsavsigelse fra Bergen tingrett til Gulating lagmannsrett i saken mot Atle Johan Løvaas.