Debatt om gjenopptagelse

Den 9. juni 2008 ble et brev signert av 270 forskere innenfor medisin og naturvidenskap overlevert justisminister Knut Storberget. Underskriverne tar ikke stilling til skyldspørsmålet i Torgersen-saken, men reagerer på at Gjenopptakelseskommisjonen i sitt avslag (08.12.06) på begjæringen om ny prøving for domstolene avfeide brev fra ti av underskrivernes kolleger som et “engasjert partsinnlegg”, og at kommisjonens leder i et intervju til TV2 konkluderte slik: “Vitenskapen får uttale hva de vil”.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Janne Kristiansen sendte 24. juni 2008 et tilsvar til Storberget. Dette brevet ble tiltrådt av samtlige medlemmer og varamedlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen: Janne Kristiansen. Ann-Kristin Olsen, Svein Magnussen, Birger Artur Stedal, Ingrid Bergslid Salvesen, Øystein Mæland, Helen Sæter og Erling O. Lyngtveit.

En avkledning av dette tilsvaret finner man ved å lese Ståle Eskelands artikkel Torgersen-saken: Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse.