Carl I. Hagen

Erik Strand, 07.11.20

Carl I. Hagen var leder i Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. Han er nominert som FrPs førstekandidat i Oppland ved valget i 2021. Tidligere statssekretær Oddmund Hammerstad (H) har skrevet boken Oppgjør – en bok som tar for seg maktspill og overgrep i de hemmelige tjenesten. Den 13. januar 1997 var Oddmund Hammerstad invitert til en åpen høring i forbindelse med Lund-rapporten om de hemmelige tjenestene.

Fra side 146 i Oppgjør beretter Hammerstad om hvordan det forløp. På side 149 finner vi følgende beskrivelse av Carl I. Hagens opptreden:

“Carl I Hagen har sin egen form. Rutinert og kunnskapsrik, men fullstendig uberegnelig. Jeg set på ham som en sags politisk pyroman som elsker å tenne på og stå å se det brenne etterpå. Flammene er medienes beskrivelse av det han har satt fyr på. Nå er det ikke alltid det brenner så godt, da – og han tenner på seg selv av og til også.

I hele sin politikerkarriere har Carl I. Hagen ment å se at Arbeiderpartiet breier seg i maktposisjoner, Det reneste korporative system. Ettpartistaten. Arbeiderpartiets Rikskringkasting – ARK. Hagens påpekninger og merkelapper har vært mange i denne sammenheng.

I sine spørsmål til meg i høringen stiller han seg imidlertid helt uforstående til det jeg presenterer av mulig samrøre og irregulære forhold med AP-politikere, journalister og personer i de hemmelige tjenester. Enda jeg er forsiktig og nyansert og søker å holde sosialdemokratiet som politisk bevegelse mest mulig skadesløs.

“Du kan kanskje ha misforstått Kosmo, Hammerstad?” “Hva er det irregulære og ulovlige i det du hittil har sagt, bortsett fra at du har beskrevet et system som er helt ordinært?” “Du satte spørsmål ved noen statspensjoner og sånn, akkurat som det her skulle ligge noe galt…” osv. osv. Carl I. Hagen – den store beskytter av “systemet” og de hemmelige tjenester. Og av Arbeiderpartiet. Meget interessant. Jeg ser frem til dagen da han får reaksjoner fra sin egen grasrot, den dagen da de fleste vil måtte se helheten i den sak Stortinget har til behandling, og hulheten i Hagens behandling av den.

Jeg mottok en grasrotmelding fra Trondheim om at Fremskrittspartiets nestleder, Lodve Solholm, var på besøk kort tid etter høringen og søkte å forsvare Hagens opptreden og sverte meg. Han fikk kraftige reaksjoner fra salen. Carl I. Hagen har kanskje lært av Richard Nixon, som lot sin visepresident teste folks reaksjoner på slike utspill. Gikk det galt kunne han ta avstand og toe sine hender; gikk det bra kunne han gjenta utspillene og ta æren. “The Spiro Agnew effect”.