Barnevernsuker

I et oppslag på side 3 i Tønsbergs Blad 15. januar 2010 kunne man lese at daværende barneombud Reidar Hjermann – en markant støttespiller for barnevernet – vil ha barnevernet inn i skolene. “Få barnevernet inn i skolene slik at de kan fortelle barna om deres rettigheter, formaner barneombudet”, lyder ingressen.

Reidar Hjermann vil at 2., 4., 6., 8. og 10.-klassinger skal få ansatte fra barnevernet inn i klasserommene. Og det er ikke småtterier Hjermann foreslår: “Barneombud Reidar Hjermann vil innføre egne barnevernsuker på alle skolene i landet,” Hjermann deltok 14. januar på en konferanse om sikkerhetsnett under barndommen i Tønsberg, og i følge TBs journalist Anne Tørresen ble Hjermanns tanker godt mottatt: “I salen satt lydhøre barnevernsledere, rektorer, barnehagestyrere og helsesøstre.” En av de som synes forslaget om egne barnevernsuker i skolen er kjempebra, er barnevernsleder Petter Andersen i Tønsberg.

I følge Statistisk Sentralbyrå åpnet barnevernet 11 700 nye saker i 2007. Multipliserer man tallet 11 700 med 5, får man 58 500, som er rundt regnet fødselsraten i Norge. Det vil si at dersom barnevernet fortsetter å åpne like mange saker som i 2007, vil hvert femte barn bli en barnevernssak av ett eller annet slag. Denne artikkelen fra Statistisk Sentralbyrå viser at antallet barn med en barnevernssak økte med 3,6% fra 2007 til 2008. Barnevernet innledet 27 850 undersøkelser i 2008, en økning på 11% fra 2008. Det er i denne konteksten Reidar Hjermann vil ha en storsatsning på barnevern i skolen.

Hjermann roser barnevernet som følger: “Tusenvis av liv blir reddet hvert år takket være den jobben barnevernet gjør. Nå er det på tide at barnevernet kommer inn i skolene og forteller barna hva de driver med og hva slags hjelp de kan tilby.” For å danne seg et bilde av hva norske myndigheter i virkeligheten bedriver i barnevernssaker, kan man begynne med denne bokanmeldelsen av Bernt Skrede, Joar Tranøys apport om sakkyndige psykologers metodebruk i barnevernssaker og Dag Hiåsens artikkel om rettens opptreden i en kjent barnevernssak.

Tønsbergs Blads artikkel kan leses her.