Barnevernsstatistikk

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at barnevernet internvenerte på en eller annen måte i 11 700 nye saker i 2007. Hvis man multipliserer tallet 11 700 med 5, får man 58 500, som er omtrent fødselsraten i Norge. Det vil si at dersom barnevernet fortsetter som i 2007, vil hvert femte barn ha en sak hos barnevernet. Dette inkluderer alle former for involvering fra barnevernet, fra økonomisk støtte til familien til plassering i fosterhjem.

Denne artikkelen fra Statistisk Sentralbyrå viser at antallet barn med en sak hos barnevernet øket med 3,6% fra 2007 til 2008 – antall barn barnevernet åpnet en sak på, var nesten 42 200. Nesten 7 900 barn var i fosterhjem eller institusjoner. Dette er en økning på 2,2% fra 2007 (inkluderer ikke saker hvor foreldre frivillig overlater omsorgen for barna til myndighetene).

Barnevernet startet 27 850 undersøkelser i 2008. Det er en økning på 11% fra 2007.