VG sensurerer rått i kommentarfeltene

Erik Strand, 22.02.20
Oppdatert 07.05.20

Under vil jeg vise ved hjelp av skjermdumper hvordan VG ved flere anledninger har slettet kommentarer fra undertegnede. Dette er kommentarer leseren kan bedømme selv. Jeg formoder at de fleste vil være enig i at det ikke finnes saklig grunn til å slette disse kommentarene. I tillegg viser jeg til et eksempel på at flere har blitt sensurert i VGs kommentarfelt og tatt skjermdump.

Her finner du skjermdump av en kommentar jeg skrev 28. november 2017 – bla ned til kommentar nr. 11 fra toppen.

Denne skjermdumpen viser at min kommentar er fjernet, mens nye kommentarer til vedkommende jeg skrev replikk til, er kommet til.

Den 15. februar 2018 var jeg først ute i kommentarfeltet og viste til en stygg sak i Oslo-skolen.

Her er kommentaren min fjernet, mens nye kommentarer har kommet til.

Så, en uke senere, den 22. februar, skriver jeg på nytt en kommentar under en artikkel i VG. Min kommentar er nummer fem fra toppen.

Her kan man se at min kommentar er borte, mens nye er kommet til.

I denne kommentaren fokuserer Einar Jacobsen på Faktisk.no. Han gir imidlertid også et eksempel på at en saklig kommentar han skrev i VGs kommentarfelt, ble fjernet, noe som bekreftes av skjermdumper.