Uttalelser fra Rødt-politiker Bendik Hugstmyr Woie

Erik Strand 11.03.23

Bendik Hugstmyr Woie er partiet Rødts gruppeleder i Tromsø. Han er for tiden i et vikariat for partiets sekretariat på Stortinget og derfor i midlertidig permisjon fra det lokale vervet.

I en artikkel i Folkebladet 26. april 2022 kan vi lese at Hugstmyr Woie ikke har noe til overs for partifellers deltagelse i prosjektet steigan.no. Han uttaler til Folkebladet:

“– Alle Rødt-medlemmer, og særlig de med tillitsverv, bør være sitt ansvar bevisst, og ikke bidra til å fremme nettsider som sprer desinformasjon, konspirasjonsteorier, og ikke minst rasistiske holdninger – slik som steigan.no har bedrevet. Det blir helt feil å a sammenligne steigan.no med noe som helst redaktørstyrt medium.

– Jeg oppfordrer alle som har hatt et engasjement rundt bloggen, om det er aksjer i selskapet som driver den eller gjennom å skrive noe som helst der, om å avslutte det umiddelbart. Som medlem vil jeg aldri stemme for nominasjon av eller tillitsverv til de som forblir. Det håper og tror jeg den store majoriteten av medlemmer er enig i, legger han til.”

Med tanke på den innsatsen steigan.no har gjort for å sette søkelyset på forhold som ikke kommer frem i etablerte medier, ser undertegnede det han uttaler om nominasjon m.m. som et negativt bidrag til norsk politikk. Det han uttaler om “desinformasjon, konspirasjonsteorier, og ikke minst rasistiske holdninger”, kunne også fortjent en utdypning.