Utestengt fra Mastodon

Erik Strand, 11.12.2022

Stian Dalberg deler i denne Twitter-posten et interessant eksempel på utestengelse i sosiale medier. Vi kan lese at kontoen @Stian@snabelen.no. Det er ikke pekt på noen klare overtramt, som hatprat, oppfordring til vold eller lignende. I stedet er utestengelsen begrunnet med en vag helhetsvurdering. Her gjengis hele begrunnelsen:

“You can no longer use your account, and your profile and other data are no longer accessible. You can still login to request a backup of your data until the data is fully removed in 30 days, but we will retain some basic data to prevent you from evading the suspension.

Etter å ha sett gjennom poster så er det klart at det er et spesielt opplegg du driv med, og utviser deg på bakgrunn av at eg ikkje er komfortabel med å stå til ansvar for ytringane dine.

Alt er på grensespor, og det kjem igjen og igjen tematikk som er suspekt. Problemet er ikkje at man prater om ting.

Men innholdet. tekstene, er litt schizofreni aktige, og ting er veldig rart og kontekstlaust. På ein måte kvar du skaffer deg rom til å fremme ting og uttrykk som leier ganske mørke veger”.