Tilsyn

På side 32 i boken Barnevernsrett skriver Knut Lindboe følgende om tilsynet med barnevernsinstitusjoner:

Fylkesmannen og hans ansatte kan enten selv utøve tilsynet eller opprette tilsynsutvalg. Dessverre er det slik at flere fylkesmannsembeter de siste årene ikke har utført det antall tilsynsbesøk som forskriftene gir anvisning på, åtte eller fire pr. år avhengig av plasseringsgrunnlag. I en sak jeg hadde befatning med, hadde fylkesmannen utført det foreskrevne antall tilsynsbesøk. For å spare penger ble disse utført innenfor vanlig kontortid. Den ansatte hos fylkesmannen hadde derfor aldri truffet eller snakket med noen barn, fordi disse hver gang hadde vært på skole utenfor institusjonen!