Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstads tirade mot alternative medier

Erik Strand, 14. mai 2020

I møte torsdag 7. mai debatterte Stortinget den nye medieansvarsloven. Referat fra debatten finner man her. En av de som hadde sitt å si om loven, er Carl Erik Grimstad (V). Om fremveksten av såkalte alternative medier hadde han dette å si:

“Jeg kan ikke se at såkalte alternative medier beriker vår meningskultur, heller tvert imot. Det ligger langt utenfor vanlig publisistisk standard og bidrar jevnlig til å undergrave norsk presseetisk norm. Med ansvar følger som regel frihet. Det er påviselig ikke slik at det motsatte – at frihet medfører ansvar – er tilfellet. Resett er så langt et godt eksempel på det.”

Når det handler om media, kan vi regne med at Grimstad vet hva han snakker om. han er forfatter og har vært journalist i Dagbladet. han har også arbeidet som forsker ved Institutt for Journalistikk og vært lærer i presseetikk ved Norges Kreative Fagskole.

Så når Grimstad kommer med en meningsytring som “Jeg kan ikke se at såkalte alternative medier beriker vår meningskultur, heller tvert imot”, kan vi legge til grunn at han vet hva han snakker om. Han bør for eksempel vite at det er en rekke alvorlige saksforhold som har blitt dekket av såkalte alternative medier og fortiet av de tradisjonelle mediene. Det gjelder ikke minst hvordan Vesten og Norge har forholdt seg til krigen i Syria. Denne kommentaren gjengitt på Derimot.no tar for seg hvordan det som skulle vært en mediesensasjon, ble møtt av rungende taushet. De som har kjennskap til denne saken i Norge, har det nok i de fleste tilfeller fra alternative medier – som i følge Grimstad er et fenomen som ikke bidrar med noe godt.

Nei, da må det være bedre med de etablerte mediene som ikke plager leserne med noe nytt og forstyrrende. Og skulle en redaktør stikke seg frem og skrive om forhold i Norge som ikke tåler lys, vet vi hvordan det er blitt satt en stopper for tidligere.