Skrevet av @varbmos på Twitter

Erik Strand, 16. april 2021
Tilbake til “Diverse hentet fra sosiale medier”

Jeg ble i dag kjent med eksistensen til Twitterkonoten @varbmos, med for tiden 638 følgere. Dette fordi jeg så varsler om 3 replikker @varbmos hadde skrevet til meg. Den ene var til en replikk fra undertegnede til en som hadde kritisert et norsk medium i en konkret sammenheng. Jeg fant det relevant å linke til https://fampo.info/media/ for å understreke at det ikke var grunn til overraskelse over hva norske medier kunne finne på. Klokken 10.49 kom @varbmos med følgende tilsvar til undertegnede:

“Media eid av CIA

🤣

Og så en link til den pusso-nazistiske propagandisten Steigan??​

🤣
🤣
🤣

Troller du nå??”

Til det svarte jeg følgende: “Det står kontroll, ikke eierskap. For øvrig kan du mene hva du vil om Steigans ståsted, men han har bidratt med mange ryddige artikler som med fordel kan brukes.”

I dag har @varbmos også svart til noe jeg har skrevet på egen twitterkonto. Jeg gjengav en som skrev at han var stolt medeier i både Klassekampen og Steigan.no, selv om han var venstremann. Da fikk jeg dette tilsvaret fra @varbmos, som gjengav en obskur twitrer som hadde svart meg i en annen sammenheng.