Salg av det staten eier til underpris

Redaksjonen, 03.12.20

I denne kronikken sier ikke Reidar Kaarbø kun sin mening om salg av statlige eierandeler. Han gir oss konkrete eksempler på at politikere har solgt det staten eier, til opplagt underpris.

For å gjengi noe av det sentrale:

“Revisors rolle er å gjøre rede for om verdifastset­telsen av eiendom­mene er reell og oppdatert, eller om den er fiktiv og under­vurdert. Det vanlige ved salg er at man får en oppdatert verdifastsettelse av alle aktiva for å oppnå best mulig pris. Alt annet er direkte i strid med eiernes interesser og må betegnes som særdeles betenkelig og like kritikkverdig.

Statsråd Ansgar Gabrielsen (H) kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus. Han tapte 1/2 milliard på salg av SND og 1 milliard på salg av Arcus. Det var mye penger selv i 2004. Til sin unnskyldning sa han at ting ikke er mer verdt enn folk er villig til å betale for det.

Men folk selger ikke husene sine for under halvparten av hva de er verdt, spesielt ikke i et stigende marked. Da venter de. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett.”