Problemer med menyene på fampo.info

Erik Strand, 23.01.2022
Senest oppdatert 24.01.2022

I går oppdaget jeg at menyene til høyre på Fampos internettsider ikke vises. Det er temmelig ødeleggende, da man har lagt ned adskillig arbeide i å lage menyer som gjør siden oversiktlig og hjelper leseren med å fordype seg i ulike temaer og undertemaer, og å sammenstille artikler om stort og smått slik at de gir et bilde av en helhet. Menyene til høyre på siden vises heller ikke på Fampos engelskspråklige sider.

Heldigvis vises toppmenyen, og vi har opprettet en egen side med en slags makromeny som leseren finner via toppmenyen (lengst til høyre i toppmenyen). Vi håper det kan bøte på noe av ulempen ved at menyene ikke vises. Heldigvis har Fampo et WordPress Premium-abonnement, og support er kontaktet om problemet. Forhåpentligvis vil menyene være oppe å gå snarest mulig.

Jeg velger å nevne at på min personlige hjemmeside, som også driftes via WordPress Premium, og som rent teknisk oppdateres på samme måte som Fampos sider, vises menyene akkurat som før. Årsaken til at menyene ikke vises på fampo.info og fampo.no er foreløpig ukjent.

Oppdatering: Mandag 24.01.2022 kl. 09 var menyene på fampo.info igjen synlige.