Ove Vanebo

Ove Vanebo er jurist og tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom. I dette blogginnlegget går han bl.a. ut mot de som vil ha gjenopptatt Torgersen-saken. Som man kan se av noen av kommentarene, er det ikke vanskelig å imøtegå Vanebo.