Om en uoffisiell hjemmeside for Fampo

En side som over år tidvis har dukket opp på søkemotorsøk på “Fampo” er Jo Lundsbakkens “Norsk antipsykiatri“. Her har Lundsbakken opprettet noe han kaller “uoffisiell heimeside” for Fampo, som leseren selv kan bedømme kvaliteten på. I tillegg til det freidige i å opprette en “uoffisiell heimeside” for en organisasjon, kan man merke seg at Mental Helse av alle er ført opp på en side som kalles “Norsk antipsykiatri”… Det kan nevnes at Lundsbakken tidligere har vært medlem av Fampo. Til årsmøtet i 2001 ble der fremmet eksklusjonsforslag mot Lundsbakken. Bakgrunnen var (bl.a.) en e-post Lundsbakken hadde sendt utenlands, hvor han beskrev Fampo som “destroyed by secterism”. Det endte med at Lundsbakken selv valgte å melde seg ut av Fampo. Det samme årsmøtet fremsatte også krav om at Lundsbakken skulle fjerne den uoffisielle hjemmesiden, noe man kan se ikke er blitt gjort. Jo Lundsbakken har senere vært leder for WSO.