Lisbeth Hammer Krog

Lisbeth Hammer Krog har siden 2011 vært ordfører i Bærum kommune. Juristen Herman Berge har i en artikkel publisert 26.04.2016 dokumentert eklatant korrupsjon i Bærum kommune. I tillegg sendte Kystpartiet i Akershus i 2016 et åpent brev til samtlige kommunestyrerepresentanter med informasjon om Herman Berges artikkel og en oppfordring til å rydde opp i forholdene. Det åpne brevet finner man på denne samlesiden om saken, sammen med en oversikt over samtlige kommunestyrerepresentanter i Bærum i perioden 2015-2019.

Hverken Lisbeth Krog Hammer eller noen av de andre mottagerne har gått ut og foretatt seg noe etter henvendelsen.

Erik Strand, 24.04.20