Knut Erling Nyheim

Da Judith Ann Larsen klaget på tvangsinnleggelsen av henne til kontrollkommisjonen, sa hun uttrykkelig fra at hun ikke ville la seg representere ved advokat Knut Erling Nyheim. Allikevel stilte Nyheim til kontrollkommisjonsbehandling og “representerte” Larsen. Hva slags representasjon Nyheim forestår, ser man fra protokollen fra kontrollkommisjonen: “Nyheim hadde ingen bemerkninger til at grunnvilkåret for tvangsbehandling – alvorlig sinnslidelse – foreligger”.

Les mere om saken her