Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (2010). Sandbergs forskningsoppgaver er knyttet opp til barnerett. I Knut Lindboes bok Barnerett får vi vite følgende om Sandbergs synspunkter på spørsmål svært viktige for rettssikkerheten:

Kirsten Sandberg skriver på s. 303 i “Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse”, 2003, at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gjennomgående må sies å ha en mer foreldrevennlig holdning enn norsk barnevern og rettspraksis. Videre gir hun uttrykk for at EMD er motvillig til å anse en plassering som varig og at det kan være grunn til å se med kritisk blikk på EMDs syn på gjenforening som mål.