John Færseth: lås døra for konspirasjonsteoretikerne

Erik Strand 23. mars 2020
Sist endret 09.08.2020

John Færseth, som blant annet er forfatteren av boken KonspiraNorge, har skrevet en kronikk på NRK Ytring. Kronikken har den megetsigende overskriften Lås døra for konspirasjonsteorietkierne. Som et lite apropos vil jeg nevne at Didrik Søderlind 18. mars fant det for godt å retweete Færseths tweet hvor Færseth lenket til sin kronikk.

Et stykke ute i kronikken skriver Færseth at han gjennom det meste av livet har vært tilhenger av noe nær total ytringsfrihet, selv for nynazister og holocaustfornektere, som han skriver. Nå har han imidlertid funnet ut at en gruppe må knebles – konspirasjonsteoretikere. Med spredningen av coronavirus som bakteppe introduserer Færseth leseren til noen meget ulike konspirasjonsteorier som finnes på nettet om coronaspredningen, samt til oppfatninger rundt situasjonen som strengt tatt ikke hører hjemme i kategorien konspirasjonsteorier. Færseths budskap er at disse teoriene er farlige i den situasjonen vi er i, og må stoppes.

Færseth presiserer at han selvfølgelig ikke vil ha forbud eller straff for denne typen konspirasjonsteorier. Men som han skriver: “Men Facebook, Twitter, YouTube og andre plattformer bør vise ansvar og stenge ned disse kontoene, eller i hvert fall fjerne innlegg.”

Hvis man skal forlange at de nevnte plattformer enten stenger ned kontoer eller i hvert fall fjerner innlegg, er det lett å se for seg at det er den førstnevnte fremgangsmåten – å stenge ned hele kontoen – som vil bli valgt. Det å skulle evaluere hvert enkelt innlegg fra myriader av brukere blir naturligvis arbeidskrevende. Og hvis vi tar et overblikk over hva som foretas av sensur av selskapene bak sosiale medier, er en slik antagelse meget plausibel. Les for eksempel denne artikkelen om en rekke alternative medier som har fått sine kontoer i sosiale medier stengt. Ett av de mediene som har blitt utestengt av Facebook, er The Free Thought Project, som har publisert en rekke grundige artikler om diverse ulovligheter begått av politiet i USA.

Man kan selvfølgelig publisere innlegg om coronaviruset og andre temaer uten å ty til sosiale medier. Men med tanke på både det prinsipielle og med tanke på konsekvensene av sensur er Færseths forslag av det mere tvilsomme slaget.