Innlegget Laagendalsposten ikke ville publisere

Erik Strand, 22. juni 2013

Den 6. mai 2013 sendte jeg en e-post med et innlegg jeg håpet avisen Laagendalsposten ville publisere. Jeg gjengir innlegget i sin helhet under:

Det viktigste ved stortingsvalget 2013

Korrupsjon og maktmisbruk er et langt større problem i Norge enn politiske debatten gir inntrykk av. Rettslige justismord, omsorgsovertagelser uten grunn i barnevernssaker og represalier mot varslere er noe mange nordmenn blir utsatt for. For en oversikt kan jeg anbefale organisasjonen Fampos internettside, http://www.fampo.info.

At slike forhold kan fortsette, skyldes at det oppstår lange rekker av mennesker som beskytter hverandre. Bygdepost-saken er et stygt eksempel på det. I år 2000 publiserte avisen Bygdeposten en rekke artikler og ledere om alvorlige ikke-rettsstatlige forhold i Norge. Bl.a. krevet sunnmørspolitiet mentalobservasjon av menneskerettsforkjemperen Kåre Torvholm. Torvholm hadde plettfritt rulleblad, og det ble senere klart at han ikke hadde satt frem truslene han var siktet for.

Høsten 2000 ble Bygdepostens redaktør oppsagt, og i rapporten “Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge” dokumenterer Fampos leder Dag Hiåsen misbruk av rettsapparatet for å gi avisen medhold i at oppsigelsen var saklig.

Som stortingskandidat for Kystpartiet i Buskerud har jeg et forslag til løsning på problemene. Stortinget må opprette en sannhetskommisjon inspirert av Syd-Afrika. De som ikke legger frem for kommisjonen hva de har vært med på av korrupsjon, vil bli strengt straffet, mens det vil bli gitt amnesti til de som oppgir hva de har vært med på (dette ikke til hinder for at de fjernes fra offentlige stillinger). Når andre initiativ for å motarbeide maktmisbruk har mislykkes, er dette trolig den mest realistiske måten å bryte opp korrupte nettverk på.

Tjøme 6. mai
Erik Strand
1. kandidat for Kystpartiet i Buskerud ved stortingsvalget 2013

Tiden gikk, og innlegget var ikke å se på trykk i Laagendalsposten. Kystpartiets annenkandidat sendte så en e-post til avisen hvor hun spurte hvorfor innlegget ikke var kommet på trykk. Hun fikk følgende svar fra avisen:

Vurderingen er at dette harbegrenset interesse for Laagendalspostens lesere.

Knut W.H.