Ingjerd Schou

Erik Strand, 25.12.2020

Ingjerd Schou er stortingsrepresentant for Høyre fra Østfold. I denne kronikken, som tidligere har vært publisert i Klassekampen, stiller Øystein Steiro noen berettigede spørsmål vedrørende Terje Rød-Larsen. Han kommenterer innledningsvis et tilsvar Ingjerd Schou kom med til et tidligere innlegg i Klassekampen. Schous innlegg finnes her. Steiro påpeker at Schou omtalte Steiros innledning som “sveipende generaliseringer”, uten at hun selv konkretiserte det eller besvarte de spørsmålene Steiro kom med i sitt innlegg.