Hva driver Hans Jørgen Lysglimt Johansen med?

Erik Strand, 26.10.2020
Sist endret 07.05.2023

Da slutten på året 2019 nærmet seg slutten, gjorde noen meg oppmerksom på at en person ved navn Hans Jørgen Lysglimt Johansen hadde søkt om roller i Kystpartiet i Partiportalen. Som sentral tillitsvalgt i Kystpartiet hadde jeg en rolle som gjorde at jeg kunne logge meg inn og se at det stemte. Før jeg redegjør for hva jeg fant da jeg logget meg inn, bør jeg si noen ord om hva Partiportalen er. Partiloven pålegger alle ledd i politiske partier å sende informasjon til Statistisk Sentralbyrå om partileddets økonomi. Det er en forutsetning for å motta stemmestøtte at man har gjort det innen en frist hvert år. For å rapportere for et partiledd må man søke om rolle i Partiportalen, som er den nettløsningen hvor opplysningene leveres inn digitalt. En person med administratorrolle i partiet godkjenner så søknaden om rolle. Man logger inn i Partiportalen med bankID; utenforstående kan derfor ikke uten videre logge seg inn og utgi seg for å være Lysglimt Johansen.

Så dukket det som nevnt opp noen søknader fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Jeg tok skjermdump av en oversikt over de rollene han han søkte Kystpartiet om, og den kan man se ved å klikke her. Jeg vil gjøre oppmerksom på at skjermdumpen jeg presenterer her, er litt (men bare litt) manipulert. For å skjule noen interne opplysninger tok jeg utskrift av skjermdumpen og skannet den med en tynn papirlapp for å dekke over noen interne, og i denne sammenhengen irrelevante, opplysninger. Intet som angår Lysglimt Johansen er skjult eller endret.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som er leder for partiet Alliansen, har altså søkt om rolle for de tre fylkeslagene i Kystpartiet som stilte til valg ved fylkestingsvalget i 2019, samt for partiets ungdomsorganisasjon. Hvorfor Alliansens partileder skal legge inn slike søknader, kan man kun spekulere i, og så vidt meg bekjent har han ikke kommet med noe svar på hvorfor.

Les også: Høyreekstremt parti førte opp alle kandidatene til Kystpartiet Oslo på sin egen valgliste til kommunestyrevalget