Fra radioprogrammet Det skjulte Norge

Under følger utdrag fra samtale i Radio Modums programserie “Det skjulte Norge” 21.06.00. Til stede var Magne Grønlund, Per Amdahl (PA), Bygdepostens redaktør Irene Mjøseng (IM) og Dag Hiåsen (DH). Man kan også lytte til programmet her. Man kan lytte til hele programmet her.

PA: Ja, la oss begynne helt konkret. Jeg har hørt det fra dere begge, atte dere har hatt besøk av helikoptre. Det høres jo veldig spennende ut.
IM: Det høres jo vedig spennende ut, men det er ikke det når det skjer.
PA: Fortell litt i detalj om det, Irene Mjøseng.
IM: Vi begynte jo å skrive om Fampo før jul i fjor. Og da presenterte vi Dag og foreningen og dens arbeid. Og så etter jul så skrev vi på nytt en sak, hvor han gikk inn på et konkret saksforhold på Sunnmøre. Hvor det faktisk er en..er..barnebarn som…det er en bestefar som har fått trusler om at barnebarna hans skal tas livet av. Og det skreiv vi i Bygdeposten i midten av januar. Og det var da det kom helikoptre over huset mitt i Prestfoss.
PA: Ja, hva skjedde, egentlig?
IM: Nei, det som skjedde var at jeg satt og så på TV en kveld etter jobben. Og så plutselig hørte jeg det var helikopter over hustaket. Og så er det jo sånn at når du er journalist, så ragerer du jo på det. For det et kan jo ha skjedd en ulykke eller sånne ting som vi bør få med oss. Men så viste det seg jo at jeg bare hørte lyden av det. For det var det ikke noe lys på det eller kjennemerke eller noen ting. Jeg så det jo ikke i det hele tatt. Jeg skjønte svært lite av det, helt til jeg snakka med Dag et par dager etterpå. For da hadde jo det samme helikopteret vært over taket hans, rett i forveien.
PA: Ja, hvordan foregikk dette her – ble det stående over taket ditt, eller?
IM: Ja, det sirkla litt rundt omkring huset, gikk litt høyere og litt lavere ned – ja, jeg syntes det holdt på lenge.
PA: Og det var liksom huset ditt som ble markert?
IM: Ja, det var helt tydelig, det. For det hørtes ut som de var i ferd med å lande på taket, omtrent.

PA: Og det samme vet jeg at du har fortalt, Dag, at du har opplevd presis det samme.
DH: La meg kort uttrykke det på det vis, at samtlige som har begynt åarbeide på dette området, som har begynt å avdekke forhold i Norge, som ikkje tåler å bli lagt på bordet, samtlige blir utsatt for en rekke ulike episoder. Samtlige har blitt utsatt for telefonavlytting. Vi snakker ikkje bare om vanlig avlytting. Vi snakker om hvordan telefoner er kobla opp imot hverandre. Eksempelvis når vedkommende som står bak hovedoppgava ved Norges Fiskerihøyskole, Universitetet i Tromsø, og med avsløringen av den omfattende kriminaliteten innenfor fiskerinæringen, når han bare slår de par første sifra på sin telefon, eller slår 78 til lokalsamtale der oppe, så havner han rett til meg i Sigdal.
[Latter] IM: Ja, kjekt å ha, slipper å bruke så mye krefter på å slå nummer.
DH: Ja, gjør jo det, gjør jo det. Det har jo også sine fordeler.

PA: Ja, hm, dette blir jo saksforhold som vi skal prøve å gå tilbake til. Men, Irene, når det gjelder avlytting og brutte telefoner, har du opplevd det samme?
IM: Ja, jeg har det, flere ganger.
PA: Fortell litt konkret om det.
IM: Ja, den første gangen hvor det skjedde noe helt konkret, var når jeg skulle ringe til et 32-nummer, skulle ringe til Krødsherad, og så havna jeg da i Oslo, hos en person jeg ikke kjenner. Og da viste det seg, det var jo sånn display på telefonen, så du kan jo se at du har ringt riktig nummer etterpå. Og det var ringt riktig nummer Men poenget var at de hadde brukt 22 som retningsnummer og ikke 32, ikke sant. Så de bomma jo litt på den, da. Og så når jeg har snakka med folk jeg kjenner i telefonen om noen av disse saksforholda her, så har jeg opplevd å bli brutt, asså.
PA: Og det har ikke bare skjedd en gang…
IM: Nei, det skjer stadig vekk.

DH: La meg bare få smette inn der, Per, at det er jo og noen flere som har engasjert seg her. Eksempelvis i Sigdal så har Knut Bye gjort det. Og nokså straks han det hadde gjort, så ble det slutt på telefon hjemme hos Knut Bye. Og en rekke andre problemer i tillegg til at han…
PA: Ja, hva mener du med “slutt på telefon”?
DH: Nei, da hadde han plutselig ikkje noe linje utad. Og det ble spraking, og det ble brutt, og det ble opptattsignal. Og de som ringer inn, får beskjed om at denne telefonen er ute av drift, etc etc.
IM: Det gjør de også med min telefon. Det var ei venninne av meg ringte fem ganger og fikk høre at nummeret ikke var i bruk. Og den sjette gangen så kom hun gjennom, da.
PA: Ditt personlige…?
IM: Mitt mobilnummer. Og også da har hun sett at hun har ringt riktig nummer.