Et debattinnlegg som blant annet kommer inn på Connie Bentzruds opptreden

Erik Strand 17.09.22

I dette innlegget i Journalisten vurderer Jon Harald Leknes medias rolle i forbindelse med Baneheia-saken og spørsmålet om gjenopptagelse av denne. Jeg gjengir her det forfatteren skriver om blant annet journalist Connie Bentzrud og hennes lett synlige holdning til saken:

Connie Bentzrud «bokbadet» Jahr i Kristiansand, hvor forfatteren knapt slapp til innimellom bokbaderens følelsesladede angrep. Hun omtalte blant annet mobilbeviset som «junk science». I VG skrev Fridtjof Nygaard at «Ingen tror på Viggo»Trond Solvang i TV 2 kom med en avledningsmanøver i form av et 8 siders notat, hvor han diskrediterte Jahr gjennom uvedkommende bagateller.”