Erling Folkvord

Erling Folkvord representerte RV (nå Rødt) på Stortinget i perioden 1993-1997. Han foreslo blant annet parlamentarisk granskning av Juklerød-saken i mai 1996. Kun 6 stortingsrepresentanter stemte for.

Folkvord har stått på for å avdekke korrupsjon i Oslo kommune og har blant annet gitt ut boken Vår korrupte hovedstad.