En kommentar til utspill fra Shabana Rehman på Twitter

Erik Strand, 28. oktober 2021

Den 6. oktober publiserte Shabana Rehman en tweet som skapte en god del diskusjon, selv om jeg ikke kan si å ha lagt merke til noe særlig omtale av tweeten og den påfølgende diskusjonen i media.

Flere kritiserte Rehman for å dele stoff fra Kjetil Andreas Dreyer. Nå er Kjetil Andreas Dreyer ikke en person jeg har skrevet om tidligere. For å tilby leseren et innblikk i hvem Kjetil Andreas Dreyer er, legger jeg til tre lenker under. En er til en video hvor Dreyer fremfører sitt budskap til offentligheten. De to andre er til sterke angrep på Dreyer. Dette er som nevnt for å tilby leseren et bilde av hvem Dreyer er; jeg tilslutter meg ikke nødvendigvis alt som fremføres.

Video med Kjetil Andreas Dreyer
Kritikk av Dreyer I
Kritikk av Dreyer II

En av de som gikk ut mot Shabana Rehmans deling av stoff fra Dreyer, er ikke uventet Didrik Søderlind. Hans Twitter-tråd om saken kan leses her.

Shabana Rehman fanget opp kritikken og la ut følgende kommentar på Twitter 8. oktober (linjeskiftene ble dessverre litt annerledes da jeg kopierte teksten):

“Didrik Søderlind spyr ut edder og galle og løgnpropaganda om meg

Hjerter som snurrer rundt hverandre

.Jeg er vaksinert og kjenner ikke Dreyer privat. Som spaltist snakker jeg med hundrevis av folk. Sjelden har jeg møtt noen mullah som blamerer sin seksuelle aggresjon til de grader som Søderlind nå gjør

Gledestårer

#busted“.

Dette ble det naturligvis diskusjon av. Nå er det mye jeg har å utsette på Didrik Søderlind, og noe har jeg skrevet om ham her. I dette tilfellet ser jeg ikke hva som er løgnpropaganda her. Et innlegg av Rehman i Namdalsavisa er muligens mere oppklarende enn hennes egne tweets. Det å lese dette intervjuet sammen med Søderlinds tråd er kanskje den beste måten å få med seg synspunktene til begge “sider” i saken.

I innlegget i Namdalsavisa skriver Rehman:

“Jeg beveger meg i mange forskjellige miljøer og er interessert i hvordan samfunnet forholder seg til dem. Det betyr ikke at jeg er ukritisk, men jeg møter ofte mennesker med et åpent sinn.”

Det høres jo bra ut. Videre skriver Rehman:

“(…) Jeg er også blitt spurt om jeg hører til det som omtales som en krets rundt Kjetil Dreyer. Svaret på det er nei. Jeg har så vidt møtt Dreyer, kjenner ham ikke personlig, og hadde før denne saken ingen kunnskap om hans øvrige virke. Men jeg har lagt ut til diskusjon en lenke fra det miljøet på twitter. Det er fordi jeg ønsket en diskusjon, ikke for å markere enighet. Det er i tråd med den tilnærmingen jeg skrev om i Nettavisen om Charter-Svein.”

I den tweeten som startet det hele, er det vanskelig å se at dette er “lagt ut til diskusjon”. Det er publisert en lenk til en side som etter det opplyste er startet og drevet av Dreyer uten noe mere. Det er ikke noe spørsmål, bifall eller reservasjoner, kun en lenk til en artikkel på nettstedet. Hvis formålet ikke er støtte, men diskusjon, hadde det vært naturlig å vinkle lenken til en diskusjon.

Rehman er en kjent person med mange følgere. Slike mennesker har en mulighet til å spre kunnskap om forhold som ikke tåler dagens lys. Da er det mye man kan engasjere seg for, fortrinnsvis på en måte som er egnet til å skape noe mere konstruktivt enn støy. Derfor avslutter jeg med å gjengi en oppfordring jeg skrev som replikk til en oppfølgende tweet fra Rehman:

“Engasjement er bra, og opposisjon kan være nødvendig. Men man bør tenke over hvem det er lurt å fronte og å samarbeide med. En artikkelsamling om temaet til informasjon og ettertanke:

https://fampo.info/saksforhold/”