En kommentar til Morgenbladets ansvarlige redaktør

Erik Strand, 23. januar 2022

I en post på Twitter 20. januar kommenterer Gisle Selnes svar på Selnes’ åpne brev til Morgensbladets ansvarlige redaktør, Sun Heidi Sæbø. Hele kommentaren følger med som en Faksimile i twitterposten og kan dermed leses i sin helhet.

Man kan også lese denne kommentaren fra Selnes 14. januar.

Bakgrunnen for Selnes’ kommentarer er et innlegg om Julian Assange, skrevet av Aage Borchgrevink og publisert i Morgenbladet. Dette innlegget kommenteres her og her.