Eilif Holte forteller om trusler

På side 81 i Knut Lindhs bok “Hvem drepte Jan Wiborg?” kan vi lese at Eilif Holte, daglig leder i HolteProsjek, fikk et innblikk i maktkampen om hvor landets fremtidige hovedflyplass skulle ligge. Holtes konsulentfirma hadde på vegne av Østfold fylkeskommune sammenlignet kostnadene mellom Hobøl og Gardermoen. På et møte i Polyteknisk forening i oktober 1991 redegjorde Holte for beregningene, som viste at en storflyplass i Hobøl ville bli 10 milliarder kroner billigere enn på Gardermoen (i en fotnote viser forfatteren her til Smith-kommisjonens rapport s. 68-70).

Vi kan også lese at Holte kort tid senere ble kontaktet av en representant for Statens bygge- og eiendomsdirektorat som gjorde det klart at HolteProsjekt kunne glemme å få flere statlige oppdrag hvis firmaet ikke sluttet å kritisere valget av Gardermoen.

Med fotnotehenvisning til samtale med Eilif Holte 15.01.14 skriver Lindh:

“”Jeg følte ubehag,” forteller Eilif Holte. “Jeg følte at vi ble utsatt for mafiametoder. To uker før Jan Wiborg døde, sa jeg til en bekjent at det eneste som manglet var drap. Og så falt Jan Wiborg ut av det hotellvinduet.”

15.08.14