E-post til Dag og Tids redaktør

Følgende e-post blesendt til Dag og Tids redaktør Svein Gjerdåker mandag 12. mars 2007:

Jeg viser til din leder “Gje Hammern oppreising i Bjugn-saka” i Dag og tid 02.03.07. Jeg kan umiddelbart gi min tilslutning til kravet du fremmer. Men hvorfor nøye seg med å ta opp Bjugn-saken på lederplass? Jeg formoder at du kjenner til menneskerettighetsorganisasjonen FAMPO og den massive dokumentasjon av ikke-rettsstatlige arrangementer vi kan bordlegge, senest i forbindelse med prosessen mot homøopaten Atle Johan Løvaas.

Jeg var for et par år siden innom redaktørkontoret i Dag og Tids lokaler og overrakte personlig et eksemplar av FAMPOs flyveblader. Vedlagt finner du artikkelen “Ein røyndom media teier om”, som FAMPO akter å kopiere opp og spre i stort omfang. Som du kan se, er Bjugn-saken i all sin gru kun en dråpe i pissoaret til det vi kan kalle stat i staten-klanen.

Hvorfor har ikke Dag og Tid fulgt opp FAMPOs dokumentasjon journalistisk? Vi har kontaktet journalister i Dag og Tid. Og FAMPOs leder Dag Hiåsen kan du kontakte på tlf 92 82 59 79. Hadde Dag og Tid seriøst ønsket å sette fingeren på maktmisbruk og justismord, ville et større intervju med FAMPOs leder vært et minimum å forvente. Så lenge forholdene FAMPO tar opp i “Ein røyndom media teier om”, ikke blir tatt opp i sin fulle bredde, blir konsekvensen av ledere som “Gje Hammern oppreising i Bjugn-saka” kun at leserne serveres en illusjon om at vi har en kritisk presse.

Med hilsen Erik Strand,
styremedlem i FAMPO

Vedlegget som ble sendt dag og Tids redaktør, kan leses her.