Barnevernsinstitusjon stenges i Tønsberg

I en notis i Tønsbergs Blad 2. mai 2013 stod det at Barnevernsinstitusjonen Løfts avdeling i Idrettsveien på Eik har mistet driftsgodkjenningen. I følge seksjonssjef Gaute Fossbakk i barne- ungdoms- og familieetaten er mangelfull faglig ledelse årsaken.

Det gjengis fra artikkelen:

– I februar kom bekymringsbeldinger om forhold som berørte avdelingen i Idrettsveien. Flere ungdommer har følt seg utrygge på avdelingen [vår uthevning].

Daglig leder i Løft, André Ekdahl hadde ikke mottatt vedtaket ennå og hadde ingen kommentar.