Åslaug Sem-Jacobsen

I forbindelse med budsjettbehandlingen i 2018 argumenterte Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen for å øke pressestøtten. Her vil jeg fokusere mindre på standpunktet enn på argumentene. Sem-Jacobsen uttrykte bekymring for fremveksten av falske nyheter og alternative medier. Falske nyheter er selvfølgelig en uting. Noe annet er å bevisst og åpent ville øke den økonomiske støtten til mediene med den begrunnelse at de må styrkes i konkurransen med alternative medier. Det skulle tale for seg selv når vi vet hvilke forhold etablerte medier i beste fall fortier.

Erik Strand 24.04.2o