Åshild Bruun-Gundersen

I denne artikkelen kommer det frem at stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen har ytret noen meget kritiske ord om organisasjonen SIAN i sosiale medier. Det er det selvfølgelig intet galt i. Noe annet er det at hun fremsetter noen tanker om det økonomiske aspektet når det blir bråk rundt en organisasjons demonstrasjoner. Da vil hun ikke bruke skattebetalernes penger når de trenger politibeskyttelse på grunn av bråk rundt deres demonstrasjoner. Hun blir sitert på følgende:

“- Skal ikke sensurere noen jeg, men jeg synes de kan betale for utgiftene de påfører samfunnet selv. Jeg er veldig lite interessert i å bruke mine skattepenger på en sånn organisasjon som SIAN.”

Bytt gjerne ut SIAN med en hypotetisk gruppering som uforskyldt måtte tiltrekke seg bråk. Skulle Bruun-Gundersen få det som hun ville, kunne da ikke denne grupperingen demonstrere uten å risikere å få svi i form av en regning. Med mindre hun vil differensiere mellom hvor frastøtende de aktuelle grupperingene/organisasjonene er. Det siste kan i og for seg bli en utfordrende oppgave, på linje med å selge strikk i metersvis.

Erik Strand 24.04.20