André Kvakkestad

Advokat André Kvakkestad representerte i perioden 2001 – 2005 Fremskrittspartiet på Stortinget. Som medlem av Stortingets justiskomit mottok Kvakkestad i 2004 Erik Strands åpne brev til justiskomitéens medlemmer. I likhet med de andre medlemmene av komitéen gjorde Kvakkestad intet for å ta opp de alvorlige forholdene de ble gjort kjent med at Fampo dokumenterer.