Hjem > Forskjellige temaer > Grupper og organisasjoner

En konferanse hvor jeg var uønsket
Erik Strand, 11. oktober 2015

Foreningen Vepsen er en organisasjon med følgende uttalte mål: å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegleser gjennom ord og avsløring.

Intet dårlig formål. Etter å ha fulgt www.vepsen.no en stund kan jeg nevne følgende typer grupper/organisasjoner som Vepsen har dekket, kritisert og tidvis latterliggjort: nynasister, radikale islamister, islamfiendtlige og venstreekstreme som støtter totalitære regimer. Det er også en annen kategori mennesker/grupper som er blitt noe dekket av Vepsen - "konspirasjonsteoretikere". For eksempel utarbeidet Vepsen i 2012 en rapport med tittelen "Hatgrupper 2012 - Vepsens årsrapport. Side 12-14 i rapporten er viet konspirasjonsteoretikere.

Når en forening som dekker "hatgrupper" tar for seg "konspirasjonsteoretikere", kan det være en god idé å se på hvordan organisasjonen dekker konspirasjonsteoretikere. "Konspirasjonsteoretikere" er en betegnelse som kan anvendes både om folk som sprer ødeleggende vås, og folk som på et rigorøst vis avdekker lyssky forhold. Så da Vepsen kunngjorde at de skulle arrangere et endagsseminar om konspirasjonsforestillinger i norske hatgrupper i Oslo 24. februar i år, bestemte jeg meg for å melde meg på konferansen. Kunngjøringen opplyste at leseren kunne melde seg på ved å sende en e-post. I tillegg skulle man betale en deltageravgift på kr. 200 pr. person. Kunngjøringen inneholdt også følgende opplysning:

"Vepsen forbeholder seg retten til å avvise personer som kan utgjøre en utfordring i forhold til orden eller sikkerhet ved arrangementet uten videre begrunnelse."

Søndag 15. februar sendte jeg en e-post til den oppgitte adressen for å melde meg på til arrangementet. Hele e-post-korrespondansen kan leses her. Jeg sendte e-posten kl. 14.24. Allerede kl. 15.31 fikk jeg følgende svar:

"Hei,

Din påmelding kan dessverre ikke mottas.

Red"

Siden svaret er undertegnet med "Red", er det nærliggende å anta at svaret er ført i tastaturet av Vepsens redaktør Tor Bach.

Dagen etter sendte jeg følgende svar tilbake:

"Hei

Jeg fikk melding om at min påmelding til konferansen ikke kan mottas, men ikke noe om hvorfor. Derfor skrev jeg i går en kommentar på relevant sted på Vepsens facebookside. I kommentaren siterte jeg tilbakemeldingen jeg fikk fra dere og spurte om det var fullt på konferansen. Hvis det var tilfelle, kunne det jo være nyttig å meddele det. Ikke bare for at publikum skulle få vite at nå er det for sent å melde seg på, men også for å vise at arrangementet så ut til å bli en suksess.

Så observerte jeg litt senere på kvelden i går at både mine kommentarer og en kommentar som lå der fra før, var slettet. Av praktiske grunner nevner jeg at kommentarene var til det Facebookinnlegget som var ledsaget av et bilde av Guro Fjellanger (9.2). To av mine kommentarer var det bare bra at ble slettet, da jeg laget noe kluss ved å glemme anførselstegn eller trykke enter.

Men at den tredje og nyeste kommentaren fra meg ble slettet, vekket min nysgjerrighet. Så da gjentar jeg spørsmålet på en litt annen måte: Hvorfor kan min påmelding ikke mottas?

Med vennlig hilsen
Erik Strand"

Senere samme kveld fikk jeg følgende svar:

"Det er ganske enkelt en vurdering vi har gjort av hensyn til gjennomføringen av arrangementet. Vi ser du har betalt deltakelse for konferansen uten å få bekreftet noen påmelding. Beløpet på kr 200 vil bli returnert din konto.

Red"

Selv om Vepsen ikke gav noen videre begrunnelse, har svaret et nyttig innhold. For det første ble det ikke gjort noe forsøk på å avkrefte at min beskjedne kommentar på Vepsens Facebookside ble slettet. For det andre kommer det frem at "Red" mener at det er noe ved undertegnede som gjør at min tilstedeværelse ville kunne være negativt for gjennomføringen av arrangementet. Da jeg vil påstå at jeg har et plettfritt rulleblad hva angår forstyrrelser på arrangementet, må det være noe annet. Hva det kan være, kan man i lys av det knappe svaret bare spekulere over. Kan det være noe jeg har skrevet på vegne av Fampo?

Under finner man en oversikt over styremedlemmene i Foreningen Vepsen pr. februar 2015. Dette styret ble valgt 30.04.14. Da jeg ikke har grunnlag for å hevde at andre enn personen som besvarte min e-post, stod bak beslutningen om ånekte meg adgang til konferansen, er oversikten kun for senere referanse.

Anne Sender, styremedlem
Bjørn Westlie
Terje Emberland
Kjetil B. Simonsen
Anita Rathore
Bente Roli
Lars Gule
Øystein Blixhavn
Jonas Bals
Tor Bach