Hjem > Psykiatri

I et oppslag på førstesiden av Universitas onsdag 4. november 2009 kunne man lese at saksbehandlere ved opptakskontoret til Universitetet i Oslo (UiO) bedømmer søkernes psykiske helsetilstand dersom de klager på opptaket. Universitas' journalister skriver at søkere som får avslag på sin søknad om høyere utdannelse ved UiO, kan ringe opptakskontoret for å få en muntlig begrunnelse på avslaget. Der sitter saksbehandleren med et dokument hvor han kan krysse av dersom han mener det virker som søkeren er psykisk ustabil. Skjemaet blir liggende ved personens søknad videre i klageprosessen.

I følge studiedirektør Monica bakken vil skjemaet bli dratt inn og vurdert på nytt.