Hjem > Overvåkning > Vidnesbyrd

Sitat fra Oddmund hammerstads bok Oppgjør, side185-186:

Forbundssekretær Bjarne Lorang Tollefsen i Norsk kommuneforbund ble i noen år på slutten av 60-tallet utsatt for press og skremsler i forbindelse med at han støttet ansatte i Ullensaker kommune som hadde kommet på kant med "systemet", og ble i den anledning nesten presset av veien av en van. Ved Oslo politikammer ble han vist bilde av en polititjenestemann som tilhørte beredskapstroppen, og Tollefsen gjenkjente mannen bak rattet i vanen som nesten kjørte ham av veien. Tollefsen var ikke i tvil om at skremselshandlingen var planlagt og meget bevisst gjennomført.