Hjem > Lov og rett > Norske jurister

I kapittel 17 i boken Rettskilder og juridisk metode tar Carl August Fleischer for seg de reelle hensyn. Sammen med bl.a. lovene, lovenes forarbeider og sedvane er de reelle hensyn en rettskilde - en kilde til hva som utgjør gjeldende rett. De reelle hensyn dreier seg om hva som er rettferdig, rett og rimelig og samfunnsnyttig. På side 369 tar fleischer for seg et ekstremt synspunkt satt frem av Olav Torvund i doktoravhandlingen Betalingsformidling i et rettslig perspektiv (1993). På side 36 og 37 postulerer Torvund at "reelle hensyn kan ikke regnes som en kilde". Det innebærer at nærmest halvparten av rettskildelæren skulle være ikke-eksisterende.