Hjem > Lov og rett > Norske jurister

Her kan man lese om søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker i Torgersen-saken.

Statens prosessfullmektig er Regjeringsadvokaten v/ ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell. Rettslig medhjelper er advokat Ole Kristian Rigland

Sist oppdatert 02.09.16