Hjem > Lov og rett > Norsker jurister

I denne artikkelen tar Herman Berge for seg en rettsskandale hvor denne kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg, forfattet av Bård Tønder, Magnus Matningsdal og Bergljot Webster figurerer.